Obrzędy pokuty

79,00 

Na stanie

Księgarnia św. Jacka na zlecenie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski przygotowuje do użytku liturgicznego księgi obrzędów dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich. Wydawane tomy są obowiązujące w sprawowaniu liturgii Kościoła w Polsce.

W obecnym wydaniu księgi „Obrzędy pokuty”, jako wydanie drugie poprawione,  uwzględniono:

  • nowe przekłady biblijne zgodne z drugim wydaniem „Lekcjonarza mszalnego”;
  • odnowione zasady pisowni słownictwa religijnego języka polskiego;
  • zmiany w normach liturgicznych, zawarte w Dekrecie wprowadzającym w życie przepisy kanonu 838 „Kodeksu prawa kanonicznego”, wydanym przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 22 października 2021 r., a tłumaczenie na język polski zostało zatwierdzone przez 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywające się w dniach 11–12 października 2022 r. w Kamieniu Śląskim.

Księga zawiera wprowadzenie teologiczne i pastoralne; obrzęd pojednania jednego penitenta; obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem; obrzęd pojednania wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem; teksty czytań biblijnych i modlitwy do wyboru. Dodatki zamieszczone w księdze zawierają uwolnienie od cenzur, dyspensy od nieprawidłowości; wzory nabożeństw pokutnych; wzór rachunku sumienia.

Autor

praca zbiorowa

Powiązane produkty